KP08S (8Kw)

Котел на пелети PONAST KP08S с мощност от 2,4 до 8 kW

Нашият нов модел котел с ниска мощност представлява идеален избор на автоматичен котел за отопление на ново строителство с минимални загуби на топлина и малки семейни къщи.

 • Този тип колтли представлява изцяло нова генерация автоматични котли на пелети. Конструктивно произлиза от котлите от line 2, но с редица подобрения. От които основните са:
 • Нов модерен контролен модул с интуитивно управление (сензорен дисплей) о възможност за отдалечена “online” комуникация.
 • Управление до 7 отоплителни кръга, БГВ, акумолиращ съд или соларна система посредством контролният модул на котела (стандартно 2 отоплителни кръга + 1 кръг БГВ  или Акумулиращ съд)
 • Нов дизайн, по-добри характеристики на изолацията и висока ефективност на изгарянето, които водят до пестене на пелети

 

Този практичен котел е снабден с автоматично запалване и полу-автоматично почистване на топлообменниците. Котела може да се управлява автоматично чрез "еквитермална регулация" според външна температура. Неговото предназначение преди всичко е за отопление на семейни къщи с ниски топлинни загуби (енергийно ефективни обекти), работата на котела се контролира от стаен термостат или температурен сензор. Котела може да се управлява отдалечено чрез GSM и интернет.

Обслужване и поддръжка:

Котела на пелети PONAST KP08S е автоматичнен, не се изисква постоянно обслужване. Обслужването се изразява в проверка на количеството пелети в бункера за гориво и проверка на количеството пелети в пепелника. Веднъж на около месец се извърпва ръчно почистване на топлообменниците чрез извтршване на няколко движение с ръчката намираща се отстрани на котела (полу-автоматично почистване на топлообменниците), както и изхвърляне на пепелта събрала се в пепелника на котела.

Пелети:

Котела е предназначен за изгаряне на дървесни пелети с диаметър 6 мм и 8 мм.

Техническо описание:

Котела представлява котелно метално тяло с дебелина на стените 3 – 6,3 мм. горелка изработена от огнеупорна неръждаема стомана, керамични части, изолация и капаци на котелното тяло, електронен контролен модул управляващ всички работни процеси и шнекове за подаване на гориво. Котела включва и елементи осигуряващи безопасна работа на оборудването. Автоматичния режим на работа на котела се осигурява от контролен модул RKP, най-често допълнен от стаен термостат. Мощността на котела се регулира в диапазона от 30 – 100 % от номиналната му мощност, при което в целия си диапазон на работа котела постига висока ефективност и ниски вредни емисии. Котела е необходимо да се дооборудва с подходящ бункер за пелети, който може да се позиционира от лявата или дясната му страна. Котела е Чешко производство.

Технически параметри KP08

 •  Номинална мощност                         kW 8
 • Диапазон на действие                       kW 2.4   8
 • Разход на гориво                               kg/h ~ 0,56-1,88
 • Ефективност на горивния процес   % 91,5
 • Клас на котела                                    5
 • температура на изгорели газове           80,6 - 123,8 °C
 • Маса                                                    kg 190
 • Комин                                                             mm 120
 • Размери (Ш/Д/В)                                553x1008x1217mm
 • Работно налягане                               bar >2,5
 • Изисквана тяга                                   8 Pa
 • Изходяща вода                                    60-80С
 • Минимална t на входяща вода         55 С

 Електрически параметри

 • Присъединителна мощност              230V AC, 50Hz
 • Разход на ел. енергия                        W 89
 • Eл. защита на контролния модул      IP54
 • Eл. защита на електроинсталацията IP20

 Вредни емисии, изпускани в атмосферата

 • CO                                                       3 mg/m3
 • NOx                                                     104 mg/m3
 • O2                                                         7,4  mg/m3
 • Прах                                                    7 mg/m3

Стандартно оборудване на котела

 • Котелно тяло с врати и капаци
 • Автоматично почистване на обменника
 • Вортекс генератори – 6 бр.
 • Керамични части 1             
 • Горелка с шнек и вентилатор
 • Шнеков транспортьор 1 и 2 със самостоятелно задвижване
 • Контролен модул SIGMATEC (Управлява 2 отопл. кръг + 1 кръг БГВ или Акумулиращ съд)
 • Опция за добавяна на допълнители отоплителин кръвове, Управление на соларна с-ма, Акумулиращ съд, БГВ
 • Ел. Запалване
 • Облоцовка на котела и изолация 8 см.
 • Средство за ръчно почистване
 • Инструкция за инсталация и експлоатация