Котли свързани в каскада

Котли свързани в каскада

Каскадни котелни инсталации

Котлите PONAST COMFORT line разполагат с интегрирана система за управление при свързването им в каскада

Нашата философия

Котлите КР може да се свързват в каскада с цел увеличаване на цялостната инсталирана топлинна мощност. Предпоставка за свързване на котлите в каскада е инсталирането им в непосредствена близост един до друг и хидравлично паралелно свързване по между им. Хидравличното свързване трябва да е извършено така, че без проблем да може да се изведе възникналата топлинна енегрия от всеки един самостоятелен котел.

Каскадното свързване на 2 или повече котела е уместно да се извърши в случай, че мощността на 1 котел не би била достатъчна да покрие разхода на топлоенергия. Котлите свързани в каскада работят според конкретните изисквания на сградата за отоплението. Ако мощността на 1 котел не стига постепенно се включват в действие и останалите свързани в каскадата котли, до пълно покриване на нуждите за отопление.

Котлите свързани в каскада се управляват с помощта на мрежови кабели свързващи ги по между им (LAN). Всеки котел трябва да има собствен IP адрес. Ако LAN  мрежата е свързана и към интернет може системата да се управлява и от разстояние чрез използването на компютър, таблет, тел. и др.

снимка каскадно свързани котли PONAST 1
снимка каскадно свързани котли PONAST 2
снимка каскадно свързани котли PONAST 3
снимка каскадно свързани котли PONAST 4
снимка каскадно свързани котли PONAST 5
снимка каскадно свързани котли PONAST 6
Дисплей каскада 1
Дисплей каскада 2