Котелна инсталация в мини контейнер

Котелна инсталация в мини контейнер

Котелна инсталация в МИНИ контейнер

Характеристика на продукта

Изпълнение

Котелното е изградено в контейнер с размери(1500×1350×1700 mm) Може да бъде оборудвана с 1 бр. автоматичен котеп PONAST KP.

Инсталация

Котелното представлява компактна функционална единица, който позволява производство на топлина от дървесни пелети. Контейнера се разполага в близост до точката за свързване към отоплителната инсталация. Контейнера се свързва към отоплителната инсталация и към ел. преносната мрежа - NN 230V/50Hz. Котелното е снабдено с трипластов неръждаем димоотвод здраво свързан към конструкцията на контейнера.

Контейнера може да се използва като външно котелно помещение при липса на такова. Управлението на котлите сеизвършва автоматично, чрез система за мерене и регулация.

Котелно в мини контейнер 1
Котелно в мини контейнер 2
Котелна инсталация в мини контейнер 3
Котелна инсталация в мини контейнер 4
Котелна инсталация в мини контейнер 5
Котелна инсталация в мини контейнер 6