BrikStar M и MD

Брикетираща преса BrikStar M a MD

Пресите BrikStar M и MD са разработени за пресоване на метални стружки от обработката на чугун, метал или цветни метали, както и абразивни утайки на базата на 20 г. опит. Пресите BrikStar M и MD са предназначени за средни по големина и по-големи производства е 1-сменен или повече сменен режим на работа. Брикетиращите преси са с почти еднакви размери, но се различават по конструкция. Брикетиращите преси BrikStar MD постигат по-висока производителност благодарение на конструкционни решения намаляващи времето за извършване на 1 работен цикъл.

Големият принос на брикетиращата преса е възможността за рециклиране на скъпите суровини. Стружките от обработване на метал се пресоват във формата на метален брикети с определен размер. При разтопяване на брикет се извлича повече разтопен метал отколкото при разтопяване на свободно стоящи метални стружки.

Уникален начин напресоване

Пресата се отличава с компактно изпълнение, модерно управление, надеждно хидравлично пресоващо оборудване, което осигурява максимална плътност на брикета. Преоването се извършва двустранно в цилиндрична камера. Работното налягане на пресоване достига до 400 MPa и действа и от двете страни на цилиндричната камера. Уникалният начин на пресоване гарантира високо, равномерно пресоване на материала в целия обем на брикета. Средната дължина на брикета е 1,5 х по-голяма от диаметъра му. При обработка на чугун неговата плътност е до 5 300 kg/m3. За брикетиране са подходящи само къси , сипки метални стружки.

Разположение на пресата

Брикетиращата преса може да бъде разположена на края на съществуваща транспортна с-ма на стружките изпадащи направо от обработващите метала машини или да работят самостоятелно с вече съществуващ бункер за събран материал или шредер (www.drobilki.bg). Бункера на пресата обикновено се пълни посредством шнек от голямо обемен бункер, който се намира в близост до пресата. Пресата е оборудвана с сензор за ниво на материала в бункера. Сигнала от сензора за ниво на материала в бункера на пресата се използва за регулиране на работата на пресата и може да се използва за управление на външен транспортьор на материал към бункера на пресата. Бункера на пресата може да се пълни и ръчно или с друга техника за манипулиране с помощта на която да се изсипе контейнер със стружки. За транспортиране на готовия метален брикет от брикет пресата към мястото на пакетиране може да се използва вибро улей или лентов транспортьор. Височината на изпадане на брикета от пресата е 600 мм.

Материал за брикетиране

 • Метални стружки от обработката на чугун, метал, цветни метали и абразивни утайки

С оглед на много различните свойства на сплавите на горе описаните материали е необходимо да се провери годността за брикетиране на конкретния материал, като се пробва да се брикетира при производителя на пресите BRIKLIS.

Характеристики на брикета

Брикетите имат формата на цилиндър с различен диаметър.

 • Специфично тегло на брикет от алуминиеви стружки е от 1 500 до 2 200 kg/m3.
 • Специфично тегло на брикет от метални стружки е от 4 500 до 5 200 kg/m3.
 • Специфично тегло на брикет от чугунени стружки е от 4 500 до 6 000 kg/m3.
 • Специфично тегло на брикет от месингови стружки е от 5 500 до 6 800 kg/m3.

Стандартно оборудване

 • Бункер с обем 20 dm3 с шнеков транспортьор
 • Вибрационен улей за транспортиране на брикета в контейнер
 • Охлаждане на хидравличното масло за непрекъснат режим на работа
 • Сензор за ниво на материала в бункера на пресата

 Технически характеристики BrikStar M

Модел kW Диаметър на брикета Производителност кг/час +-10%
BrikStar M 5/40 5 kW 40 mm 80
BrikStar M 7/40 7 kW 40 mm 100
BrikStar M 15/55 15 kW 55 mm 180
BrikStar M 15/60 15 kW 60 mm 200
BrikStar M 22/70 22 kW 70 mm 350
BrikStar M 30/80 30 kW 80 mm 500
BrikStar M 40/85 40 kW 85 mm 750
BrikStar M 40/90 40 kW 90 800

Технически характеристики BrikStar MD

Модел kW Диаметър на брикета Производителност кг/час +-10%
BrikStar MD 15/55 15 kW 55 mm 280
BrikStar MD 15/60 15 kW 60 mm 300
BrikStar MD 22/70 22 kW 70 mm 425
BrikStar MD 30/80 30 kW 80 mm 650
BrikStar MD 45/85 45 kW 85 mm 900
BrikStar MD 40/90 40 kW 90 mm 950

 

 Технически и експлоатационни условия

 • разрешен размер на входящият материал: до 30мм
 • максимална работна температура на хид. масло: 60 °C
 • максимално работно налягане: 240 bar (24 MPa)
 • температура на околната среда – работна: +5 до +35 °C

Общи технически параметри

 • изисквания към ел. мрежата 400 V
 • напрежение в модула за управление 24 V
 • защита на ел. елементите IP54
 • шум 77 dB
 • работни часове 3-сменен режим на работа

 

Снимка MD