Брикетиращи преси за метал

Брикетиращи преси за метал BrikStar

Пресите BrikStar са разработени за пресоване на метални стружки от обработката на чугун, метал или цветни метали, както и абразивни утайки на базата на 20 г. опит.