BrikStar iSwarf

Брикетираща преса iSwarf

Преси iSwarf са предназначени за брикетиране на стружки от обработката на метали, особено алуминий при пресоващо налягане 130 до 360 Mpa. Машините са универсални и най-вече приспособими към вашите условия. Брикетирането се извършва във цилиндрична камера, високата компресия е постигната чрез едностранно пресоване.

Продуктовата гама на пресите iSwarf е много обширна и предлага много варианти на производителност и оборудване. Опции при избор на мощност на двигателя на помпата на хидравличния модул от 4 kW до 15 kW и размер на диаметъра на пресоващата камера от 55 mm до 100 mm се определя в зависимост изискванията на качеството на брикет и желана производителност на пресата. Вида на входящият бункер се определя в зависимост формата и размера на входящият материал и начина на инсталиране на пресата към технологичната линия. По време на пресоването могат да се екструдират флуид чак до 2 % влажност в брикета.

Благодарение на модулната конструкция на брикетиращата преса iSwarf можем да отговорим на най-високите изискванията на автоматизация на операциите и оборудването с други технологии. Възвращаемостта на инвестицията в брикетираща преса за обработка на метални стружки варира в рамките на около 1 год.

Материали подходящи за брикетиране

 • Алуминиеви стружки, чисти или замърсени от рязане посредством емулсии или масла
 • Чугунени и метални стружки, стружки от цветни метали
 • Смески от други материали проверени чрез проба на брикетиране

След извършване на проба на брикетиране на 100 кг. материал ще можем да определим параметрите на подходящата за Вас брикетираща преса.

Разполагане на брикетиращата преса

Брикетиращата преса може да бъде свързана с транспортна с-ма на стружките идващи от металообработващи машини или могат да работят самостоятелно с вече съществуващ бункер за събран материал или шредер (www.drobilki.bg). Бункера на пресата обикновено се пълни посредством шнек от голямо обемен бункер, който се намира в близост до пресата или с помощта на подемна техника която да изсипе предварително напълнен контейнер със стружки в бункера на пресата.

Пресата може да бъде снабдена със сензор на ниво на материала във входящият и бункер. Сигнала от сензора за ниво на материала в бункера на пресата се използва за регулиране на работата на пресата и може да се използва за управление на външен транспортьор на материал към бункера на пресата. За комфорта на клиента е възможно пресата да бъде свързана чрез LAN или GSM за отдалечен контрол.

Дълъг експлоатационен живот, ниски експлоатационни разходи и лесно обслужване

Пресите iSwarf се произвеждат в три варианта, с пресоваща камера с максимална сила 450 kN, 800 kN и 1000 kN с двустепенни помпи и с ел. двигатели с реномирани марки клас IE2, които са по-скъпи, но допринасят за по нисък разход с около 10% за ел. енергия.

Дългия експлоатационен живот на пресоващата камера е осигурена чрез специфичната конструкция и закрепване на отделните елементи към нея посредством специални болтове. Всички износващи се части са изработени от специфични материали и са лесно заменими.

Ел. табло и сензорен дисплей с части SIEMENS. Позволява много лесно адаптиране на някои функции на пресата към потребностите на клиента. Дисплея и управлението са интуитивни и лесни за работа и за извършване на дейности по поддръжка.

Характеристики на брикета

Стружките от обработката на метал се пресоват без добавки от слепващи в-ва във форма на цилиндрични метални брикети с определен диаметър (55-100мм). Брикетите са механично устойчиви, тяхната плътност е между 60% и 90% от плътността на оригиналния материал.

Остатъчната влажност на брикета е между 2 до 5 %. Специфичната и остатъчна влага зависи от структурата и степента на омасляване на брикетирания материал.

Пример за специфично тегло според материала:

 • Специфично тегло на брикет от алуминиеви стружки е от 1 500 до 2 200 kg/m3.
 • Специфично тегло на брикет от метални стружки е от 4 500 до 5 200 kg/m3.
 • Специфично тегло на брикет от чугунени стружки е от 4 500 до 6 000 kg/m3.
 • Специфично тегло на брикет от месингови стружки е от 5 500 до 6 800 kg/m3.

Стандартно оборудване

 • Всяка машина е индивидуална според изискванията и потребностите на клиента;:
 • Според обема на обработваните стружки ще препоръчаме вида на хидравличния агрегат от 4 kW до 15 kW
 • Според изискванията за производителност и качество на брикет ще препоръчаме диаметъра на пресоващата камера от 55 mm до 100 mm
 • Според начина на свързване на пресата към съществуващата технология ще препоръчаме размера и вида на входящия бункер на брикетиращата преса
 • Под камерата за пресоване стандартно е поместена вана с помпа за запазване на флуида, който ще появи като екстракт от брикета
 • Всички части на брикетиращата преса са поместени в рамката на машината, което позволява определена мобилност при евентуална бъдеща смяна на разположението на технологичната линя или повишаване на капацитета. В такива случаи е възможна лесна смяна на входящият бункер на брикет пресата или дори и камерата за пресоване

 

Технически параметри при обработка на алуминиеви стружки

Модел Kw  на хидравличната помпа Диаметър на брикета mm Производителност алуминий + - 10% Работно налягане bar
iSwarf 440-4 4 kW 55 mm 70 кг/час 240
iSwarf 440-5 5,5 kW 55 mm 90 кг/час 240
iSwarf 550-7 7,5 kW 70 mm 180 кг/час 240
iSwarf 550-11 11 kW 100 mm 360 кг/час 240

Технически параметри при обработка на чугунени стружки

Модел Kw  на хидравличната помпа Диаметър на брикета mm Производителност алуминий + - 10% Работно налягане bar
iSwarf 440-4 4 kW 705 mm 120 кг/час 400
iSwarf 550-5 5,5 kW 70 mm 200 кг/час 400
iSwarf 550-7 7,5 kW 70 mm 300 кг/час 400
iSwarf 550-11 11 kW 70 mm 390 кг/час 400

 

Технически и експлоатационни условия

 • разрешен размер на входящият материал: до 30мм
 • максимална работна температура на хид. масло: 60 °C
 • максимално работно налягане: 240 bar (24 MPa)
 • температура на околната среда – работна: +5 до +35 °C

Общи технически параметри

 • изисквания към ел. мрежата 400 V
 • напрежение в модула за управление 24 V
 • защита на ел. елементите IP54
 • шум 77 dB
 • работни часове 3-сменен режим на работа

 

 

снимка iSwarf 1
снимка iSwarf 2
снимка iSwarf 3
снимка iSwarf 4
снимка iSwarf 5
снимка iSwarf 6