KP08 (8 kW)

Котел на пелети КР08 е с мощност от 2,4 kW до8 kW.

 • Автоматичен котел на дървени пелети
 • Полу - Автоматично почистване на топлообменника
 • дисплей с интуитивно управление
 • самопочистваща се керамична скара
 • 5 степени на модулация на мощността
 • възможност за управление на 2 отопл. кръга – отопление и  БГВ
 • Котела се управлява от термостати
 • опция възможност за управление чрес GSM
 • управлява системата за транспорт на гориво

Този практичен котел е снабден с автоматично запалване и полу-автоматично почистване на топлообменниците. Неговото предназначение преди всичко е за отопление на семейни къщи с ниски топлинни загуби (енергийно ефективни обекти), работата на котела се контролира от стаен термостат. Котела може да се управлява отдалечено чрез GSM.

Обслужване и поддръжка:

Котела на пелети PONAST KP08 е автоматичнен, не се изисква постоянно обслужване. Обслужването се изразява в проверка на количеството пелети в бункера за гориво и проверка на количеството пелети в пепелника. Веднъж на около месец се извърпва ръчно почистване на топлообменниците чрез извтршване на няколко движение с ръчката намираща се отстрани на котела (полу-автоматично почистване на топлообменниците), както и изхвърляне на пепелта събрала се в пепелника на котела.

Пелети:

Котела е предназначен за изгаряне на дървесни пелети с диаметър 6 мм и 8 мм.

Техническо описание:

Котела представлява котелно метално тяло с дебелина на стените 3 – 6,3 мм. горелка изработена от огнеупорна неръждаема стомана, керамични части, изолация и капаци на котелното тяло, електронен контролен модул управляващ всички работни процеси и шнекове за подаване на гориво. Котела включва и елементи осигуряващи безопасна работа на оборудването. Автоматичния режим на работа на котела се осигурява от контролен модул RKP, най-често допълнен от стаен термостат. Мощността на котела се регулира в диапазона от 30 – 100 % от номиналната му мощност, при което в целия си диапазон на работа котела постига висока ефективност и ниски вредни емисии. Котела е необходимо да се дооборудва с подходящ бункер за пелети, който може да се позиционира от лявата или дясната му страна. Котела е Чешко производство.

Технически параметри KP08

 • Номинална мощност                         kW 8
 • Диапазон на действие                       kW 2.4   8
 • Разход на гориво                              kg/h ~ 0,56-1,88
 • Ефективност на горивния процес      % 91,5
 • Маса                                                 kg 188
 • Комин                                                             mm 120
 • Размери (Ш/Д/В)                                553x706x1217mm
 • Работно налягане                               bar >2,5
 • Изисквана тяга                                   8 Pa
 • Изходяща вода                                   60-80С
 • Минимална t на входяща вода             55 С

Електрически параметри

 • Присъединителна мощност                230V AC, 50Hz
 • Разход на ел. енергия                        W 89
 • Eл. защита на контролния модул         IP54
 • Eл. защита на електроинсталацията    IP20

 

Вредни емисии, изпускани в атмосферата

 • CO                                                       3 mg/m3
 • NOx                                                     104 mg/m3
 • O2                                                         7,4  mg/m3
 • Прах                                                    7 mg/m3

 Стандартно оборудване на котела

 •  Котелно тяло с врати и капаци
 •  Полу-Автоматично почистване на обменника
 •  Вортекс генератори – 6 бр.
 •  Керамични части 1             
 •  Горелка с шнек и вентилатор
 •  Шнеков транспортьор 1 и 2 със самостоятелно задвижване
 •  Контролен модул RKP (Управлява 1 отопл. кръг + 1 кръг БГВ)
 •  Ел. Запалване
 •  Облоцовка на котела и изолация 8 см.
 •  Средство за ръчно почистване
 •  Инструкция за инсталация и експлоатация