Автоматични котли на пелети PONAST STANDART line

Този модел котли на пелети са снабден с автоматично запалване и полу-автоматично почистване на топлообменниците, работата на котела се контролира от стаен термостат. Котела може да се управлява отдалечено чрез GSM.

  • Автоматичен котел на дървени пелети
  • Полу - Автоматично почистване на топлообменника
  • дисплей с интуитивно управление (контролен модул RKP)
  • самопочистваща се керамична скара
  • 5 степени на модулация на мощността (от 30% до 100%)
  • възможност за управление на 2 отопл. кръга – отопление и  БГВ
  • Котела се управлява от термостати
  • опция възможност за управление чрес GSM
  • управлява системата за транспорт на гориво