KP 51 (49 kW)

Котел на пелети КР51 е с мощност от 14,6 kW до 49,5 kW.

 • Автоматичен котел на дървени пелети
 • Полу - Автоматично почистване на топлообменника
 • дисплей с интуитивно управление
 • самопочистваща се керамична скара
 • 5 степени на модулация на мощността
 • възможност за управление на 2 отопл. кръга – отопление и  БГВ
 • Котела се управлява от термостати
 • опция възможност за управление чрес GSM
 • управлява системата за транспорт на гориво

Освен основните функции този котел е снабден с автоматично запалване и полу-автоматично почистване на топлообменниците. Неговото предназначение освен  за отопление на семейни къщи, може да бъде използван за отопление на по-малки кооперации, промишлени и земеделски обекти, обществени сгради. Работата на котела се контролира от стаен термостат. Котела може да се управлява отдалечено чрез GSM.

Обслужване и поддръжка:

Котела на пелети PONAST KP51 е автоматичнен, не се изисква постоянно обслужване. Обслужването се изразява в проверка на количеството пелети в бункера за гориво и проверка на количеството пелети в пепелника. Веднъж на около месец се извърпва ръчно почистване на топлообменниците чрез извтршване на няколко движение с ръчката намираща се отстрани на котела (полу-автоматично почистване на топлообменниците), както и изхвърляне на пепелта събрала се в пепелника на котела.

Пелети:

Котела е предназначен за изгаряне на дървесни пелети с диаметър 6 мм и 8 мм.

Техническо описание:

Котела представлява котелно метално тяло с дебелина на стените 3 – 6,3 мм. горелка изработена от огнеупорна неръждаема стомана, керамични части, изолация и капаци на котелното тяло, електронен контролен модул управляващ всички работни процеси и шнекове за подаване на гориво. Котела включва и елементи осигуряващи безопасна работа на оборудването. Автоматичния режим на работа на котела се осигурява от контролен модул RKP, най-често допълнен от стаен термостат. Мощността на котела се регулира в диапазона от 30 – 100 % от номиналната му мощност, при което в целия си диапазон на работа котела постига висока ефективност и ниски вредни емисии. Котела е необходимо да се дооборудва с подходящ бункер за пелети, който може да се позиционира от лявата или дясната му страна. Котела е Чешко производство.

Технически параметри KP51

 • Номинална мощност                         kW 49,5
 • Диапазон на действие                       kW 13,5   49.5
 • Разход на гориво                               kg/h ~ 3,44-11,63
 • Ефективност на горивния процес   % 90,4
 • Маса                                                    kg 495
 • Комин                                                             mm 160
 • Размери (Ш/Д/В)                                823x1102x1590mm
 • Работно налягане                               bar >2,5
 • Изисквана тяга                                   18 Pa
 • Изходяща вода                                    60-80С
 • Минимална t на входяща вода         55 С

 Електрически параметри

 •  Присъединителна мощност              230V AC, 50Hz
 • Разход на ел. енергия                       W 193

Стандартно оборудване на котела

 • Котелно тяло с врати и капаци
 • Полу-Автоматично почистване на обменника
 • Вортекс генератори – 36 бр.
 • Керамични части 1  + 4          
 • Горелка с шнек и вентилатор
 • Шнеков транспортьор 1 и 2 със самостоятелно задвижване
 • Контролен модул RKP (Управлява 1 отопл. кръг + 1 кръг БГВ)
 • Ел. Запалване
 • Облоцовка на котела и изолация 8 см.
 • Средство за ръчно почистване
 • Инструкция за инсталация и експлоатация
КР51 отпред